Welkom

Welkom op de website van ir. A.P.B. Uiterwijk Winkel.

Op deze website geeft de auteur antwoorden op een aantal fundamentele vragen en
problemen binnen de exacte wetenschappen. De auteur hanteert daarbij echter andere
invalshoeken en uitgangspunten dan daar in 2016 gangbaar zijn.

De auteur presenteert een totaal overzicht die reikt vanaf:

 1. het niveau van de kleinste higgs/string/snaar deeltjes met hun massa,
  elektrische lading en magnetische spin,
 2. tot de majorana deeltjes zoals neutrino’s en fotonen die ogenschijnlijk geen massa,
  lading en spin hebben,
 3. van daaruit de opbouw en de constructie van het proton/ elektron met de overgang van massa naar materie,
 4. de opbouw periodiek systeem van atomen en hun fysische krachten (o.a. gravitatie) en chemische krachten,
 5. het periodiek systeem van zwart gat atomen en hun fysische eigenschappen tot op,
 6. de schaal van het heelal en de energie neutraal doorlopen cyclus die dit heelal
  eindeloos herhaalt in 29 stappen. Het doorlopen van één cyclus vergt
  circa 2 – 3 biljoen (10¹²) jaar.

(Verder heeft de auteur de biochemische basisbeginselen van levende materie in het
heelal afgeleid)

Deze documenten geven een integrale kijk vanaf het higgs niveau tot op het niveau van het heelal en zijn cyclus. Deze heelalcyclus geeft invulling aan allerlei problemen zoals ‘donkere massa/materie’ en ‘donkere energie’

Die heelalcyclus van de auteur is mathematisch te modelleren. Met zo’n wiskundig model kan zowel het volledige verleden als de volledige toekomst van dit heelal tot in detail kwantitatief worden ingevuld. Het maken van dat model vergt 1 – 2 jaar.  Daarvoor zoekt de auteur samenwerking met een Universiteit, Instantie of Instituut. Met dat wiskundige model van de heelalcyclus zijn ook alle problemen in de kwantummechanica in beginsel vergaand op te lossen.

De documenten van de auteur vormen één fysische, chemische en nucleaire visie en
eenheid. Die alles afdekkende visie is helaas strijdig met de huidige visies binnen de exacte wetenschappen.
De auteur verwerpt om fundamentele redenen Einstein’s Relativiteitstheorie en de
daaraan gerelateerde Big Bang Theorie.  In de documenten van de auteur op
www.uiterwijkwinkel.eu zult U verder vrijwel geen literatuurverwijzingen tegenkomen. Ook geen aanbeveling!

De website is opgedeeld in 6 werkvelden B, C, D, E, F en G. De auteur biedt zijn bezoekers een snel overzicht van alle documenten en hoopt dat bezoekers snel vertrouwd raken met deze lastige onderwerpen. U kunt snel bepalen of een onderwerp of document op deze website U aanspreekt of niet.

Deze werkvelden kunnen geopend worden door erop te klikken. Per veld opent zich dan een nieuw frame met het tekst en met apart de eventuele bijbehorende figuren. U kunt steeds zo terug klikken naar het beginframe.

Voor de auteursrechten/copyrights voor het gebruik van de documenten op
www.uiterwijkwinkel.eu verwijst de auteur naar document A6 van deze website.

5 februari 2016.